Skip Navigation Links


Motour.dk kan købes.

Et velfungerende rejsekoncept kan overtages på gunstige vilkår

 


 
Jeg har siden 1993 drevet mit motorcykel rejsebureau, og det er gået forrygende og har givet rigtig mange rejseoplevelser i hele verden sammen med mange positive og glade gæster.

Eftersom jeg bliver ved med at få nye og flere arbejdsopgaver, er jeg nød til at disponere mine aktiviteter på en anden måde i fremtiden, og derfor har jeg efter nogle års overvejelser valgt at sætte mit motorcykel rejsebureau til salg.

Jeg har altid elsket at planlægge nye rejser og være på rejse med mine gæster. Virksomheden er sund og velfungerende, og danner grundlag for en fornuftig drift for den rette person. Det har jeg bevist i rigtig mange år. For den rette, vil der være mulighed for at få et dejligt arbejde, hvor man får en fin løn for sin indsats.

Derfor giver jeg nu den rette person muligheden for at købe mit "Brand" og overtage og blive hjulpet igang med et velfungerende rejsekoncept.

Læs nedenstående oplæg og idéer.


Præsentation:

Gør en drøm til virkelighed – Bliv den nye ejer af Motour.dk

Motour.dk konceptet har eksisteret siden 1993, og er gennem mange år kendt som et rejsebureau med et bredt udbud af kvalitets motorcykelrejser til store dele af verden. Da jeg har alt for mange opgaver, og der ikke bliver færre i fremtiden, ønsker jeg at forsøge at finde en person, der kan købe og overtage det gode rejsekoncept.

Rejsebureauet sælges derfor som et færdigt koncept, hvor jeg har skabt grundlaget for en naturlig fortsættelse for en fremtidig ejer.

Det betyder, at man overtager, en veldefineret produkt-strategi og handlingsplan for virksomheden, et godt og sundt erfaringsgrundlag for et eksisterende regnskabs-, -kalkule og bookingsystem samt udvikling af website, ligesom der foreligger kontraktaftaler og arkivmateriale til færdiggørelse af mange nye fremtidige rejser.

Der er tillige et massivt billedarkiv, der dækker alle behov for billeder til fremtidige rejser. Der er naturligvis en defineret markedsføringsplan og erfaringsgrundlag for valg af de mest effektive markedsførings aktiviteter.

Konceptet består af:
• Et bredt rejseprogram med individuel tilmelding afviklet som grupper
• Et samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere i hele verden med kontraktmæssige rejsekoncepter
• Gennemtestet og udviklet grupperejse program for lukkede grupper
• Kør-selv rejser til udvalgte destinationer
• Kør-selv rejser som rundrejser

For den rette person er der grundlag for et spændende og afvekslende arbejdsliv med god kunde- og gæstekontakt og mulighed for et indholdsrigt mc-liv.

Der er lavet en realistisk værdiansættelse, der baseres på virksomhedens markedsplacering, de sidste 5 årsregnskaber, konceptets berettigelse og kundegrundlag.

Til understøttelse for at succesen kan fortsætte er der mulighed for oplæring i en nærmere aftalt periode, således at den nye ejer kan lære så meget denne ønsker.
Før og efter overtagelse vil der efter nærmere aftale være opbakning fra mig i den periode, der er ønskelig og under de betingelser, det gensidigt kræver. Nærmere betingelser indgås individuelt med køber. Jeg har pt. idé- og udviklingsforslag til rejser til 3-4 fremtidige sæsoner ligesom der ligger nye kontrakter til udvikling af kør-selv konceptet og udvidelse af rejser til flere lande. For 2019 ligger der allerede kontrakter for nye rejser klar.

Hvis du ønsker at se økonomien i virksomheden er der offentligt tilgængelige regnskaber.

Jeg ønsker at sælge mit rejsebureau til den rigtige person, og derfor kan evt. interesserede skabe en saglig kontakt til mig, ved at sende mail med en beskrivelse af sig selv og sit levnedsforløb ligesom tankerne omkring egne fremtidige ønsker og planer. Kontaktoplysninger findes på www.motour.dk.

Den rette køber af Motour.dk er et selvstændigt menneske, der er god til tysk og engelsk og har det nødvendige overblik. Vedkommende skal være vant til at planlægge og strukturere sin hverdag og tage selvstændige beslutninger, der kan have konsekvens for mange og skaber gode rejseoplevelser. Vedkommende skal være udadvendt og have et positivt livssyn.

Jeg er ikke interesseret i useriøse henvendelser eller skriverier på mail. En seriøs henvendelse iht. ovenstående samt en personlig henvendelse fremmer forståelsen.

For den rette person med engagement og motivation til at lære sig Motour.dk’s koncept, vil der være en rigtig god mulighed for at fortsætte en god og veludviklet virksomhed med en fin og sund økonomi med god indtjening.

Med venlig hilsen

Henrik Tang
Motour.dk

Fakta:
I forhold til en fremtidig ejer af Motour.dk har jeg følgende tanker og idéer, som du bør tænke over:

For 2019 er der allerede 6-8 forskellige rejseoplæg klar til produktion, som en ny ejer kan overtage. Hertil alle eksisterende kør-selv rejser samt nye kontrakter for nye samarbejder om produkter i hele verden.

Jeg leverer gerne forslag til nye rejsemål og rejseoplæg for de kommende år, og jeg hjælper gerne med planlægning og udvikling af fremtidige rejser efter en nærmere aftale.

Du kan i en opstarts periode godt have et halvtidsjob i f.eks. vinterhalvåret, idet jeg har lavet skirejser om vinteren. Men det er naturligvis vigtigt, at have fokus på motorcykelrejserne.

Der skal regnes med at du kører mellem 8.000 og 12.000 km hvert år på motorcykel sammen med gæster, - afhængig af rejseproduktion og købers mål. Hertil kommer ekstra kilometer til udvikling af nye rejser og rejseplanlægning.

Der foreligger naturligvis færdigt oplæg til, hvordan du på lettest og bedste måde håndterer rejsekalkulation, produktion, website, selskabsoprettelse, regnskab, regnskabsstyring, booking system, markedsføring og håndtering af lovpligtige tilladelser. Flere af disse enheder overtages direkte fra Motour.dk, og nogle skal oprettes på ny, idet de ikke kan afståes ved overdragelse (selskabsregistrering, lovpligtige tilladelser, bank, regnskab etc.).

Kontrakt udfærdiges af advokat ligesom købspris deponeres ved advokaten indtil overtagelse. Det betyder, at man som køber godt kan binde sig kontraktligt og betale købsprisen, selvom man ikke har overtaget firmaet endnu. Derved er der mulighed for at komme med på rejser og påbegynde opstart af ny rejseproduktion i god tid.

Handelsaftalen aftales dog individuelt med køber på basis af en saglig drøftelse.

Links: