Det seneste nyhedsbrev fra Motour.dk kan du hente det her.

(Hvis dokumentet ikke åbner, er det formentlig fordi din browser ikke er sat op til at spørge, om du vil åbne eller downloade dokumentet. I så fald kan
du finde det i den folder, der er valgt til downloads; den hedder typisk "Downloads" eller "Overførsler".